Onderwijsconcept

Dieren TekeningIn de boerderijschool staat het leren door ervaren centraal. Door uit te voeren, te reflecteren en bij te stellen is vanuit de praktijk een onderwijsconcept ontwikkeld met de boerderij als leerplek. De verschillende werkzaamheden op de boerderij leveren leerervaringen voor de kinderen op. De leerervaringen sluiten aan bij de verschillende vakgebieden en kerndoelen. De pedagogische en didactische doelen worden bij de werkzaamheden geëxpliciteerd (leerstijlgericht leren, meervoudige intelligentie). Ook is er aandacht voor de ondersteuning van boeren en leerkracht in de verschillende fase van de boerderijschool. Dit alles resulteert in een onderwijsconcept Boerderijschool. Voor meer informatie verwijzen we  naar het boekje 'Levend leren op boerderij, Onderwijsconcept Boerderijschool'.