Activiteiten Boerderijschool

Jam MakenStichting Boerderijschool begeleidt agrariërs en scholen bij het opstarten van een Boerderijschool. Ook doen we (ontwikkelings)onderzoek naar de leeropbrengsten van deze intensieve vorm van boerderijeducatie. We slaan een brug tussen theorie en praktijk, door nieuwe kennis en theoretische inzichten te vertalen naar concrete ondersteuning van agrariërs, scholen en leerkrachten en in kwalitatieve evaluatie instrumenten voor leerlingen. Hiermee wordt ook een brug geslagen tussen het onderwijs en de land- en tuinbouwpraktijk: twee gescheiden werelden die elkaar eenvoudig kunnen verrijken. Bij de ontwikkeling van de boerderijschool laten we ons inspireren door ervaringen in het buitenland. Levend leren op de boerderij De start is een pilot in 2006 in Zutphen geweest. Sinds 2006 gingen 130 klassen van 22 basisscholen van diverse signatuur ca. 13 - 20 dagdelen naar een boerderij op fietsafstand van de school. Ook zijn sinds 2012 67 klassen van 28 scholen in kader van boerderijatelier 5 dagdelen naar de boerderij gegaan. Reflectie-instrumenten Bij deze nieuwe benadering van leren, het authentiek leren op de boerderij, horen nieuwe evaluatievormen. Evaluatievormen die aansluiten bij de opzet van het onderwijs. In het (ontwikkelings)onderzoek zijn op basis van de Kinder - ZelfKonfrontatieMethode en het concept ‘Anders evalueren’ verschillende reflectie-instrumenten ontwikkeld die soms op de boerderij, soms op school of op beide locaties gebruikt kunnen worden. Ontwikkelingsonderzoek De leeropbrengsten van deze intensieve vorm van boerderijeducatie worden door (ontwikkelings)onderzoek zichtbaar en meetbaar gemaakt. In opdracht van het ministerie van LNV is een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke meerwaarde van verschillende vormen van boerderijeducatie. De conclusies duiden op een grote relevantie van de Boerderijschool als substantiële vorm van boerderijeducatie die in hoge mate een bijdrage levert aan de bewustwording, kennis en beleving van kinderen betreffende de natuur, de land- en tuinbouw en de boerderij als cultureel erfgoed. Er wordt praktijkonderzoek gedaan naar de betekenis van het leren op de boerderij voor kinderen. De resultaten bevestigen het beeld dat de boerderij een bijzonder rijke en krachtige leeromgeving is voor opgroeiende kinderen. Lees meer Het onderzoek is te downloaden op www.nmeonderzoek.nl, zoeken bij 'Remmerswaal'.