Home

Boerderijschool

verbind natuur, cultuur en school
Doe met ons meeLeer meer

De boerderijschool staat voor levend leren op boerderij. Klassen gaan 13 – 20 dagdelen leren en werken bij een nabijgelegen agrarische onderneming. Op de boerderij leren de kinderen op een andere manier en ze leren over andere thema’s dan in een klaslokaal mogelijk is. Vakken als wereldoriëntatie, taal, realistisch rekenen, en natuur en techniek komen op de boerderij geïntegreerd aan bod. De rijke en krachtige leeromgeving op een boerderij zorgt ervoor dat kinderen met alle talenten hier aan bod komen. De leerervaringen op de boerderij worden verbonden met vakken op school. Kinderen kijken in de klas terug op hun leerervaringen. In dit terugblikken wordt met de kinderen het leren geoogst.

 Als onderwijsconcept bewijst de boerderijschool zich nu al ruim 10 jaar.